Oregon

Beaverton

Name Degree(s)
Andrew James Kreiter Senior, Human Environment Science

Corvallis

Name Degree(s)
Toni Isabella Morcos Senior

Grants Pass

Name Degree(s)
Kayna L Nicholas Senior, Nursing

West Linn

Name Degree(s)
Sean Anthony Harman Freshman, Arts & Science