Maryland

Annapolis

Name Degree(s)
Matthew James Raithel Senior

Bethesda

Name Degree(s)
Mary Elizabeth Dimitrov Sophomore, Journalism
Owen C Krucoff Sophomore, Journalism

Bowie

Name Degree(s)
Courtney Brianna Edwards Senior, Journalism

Boyds

Name Degree(s)
Xinming Xia Senior, Journalism

Columbia

Name Degree(s)
Brennan Jacob Frank Senior, Arts & Science

Gaithersburg

Name Degree(s)
Randi Michele Bass Senior, Journalism
Alexandra Rose Greenspun Senior, Journalism
Sarah Hallam Junior, Journalism
Chanel Rachel-Marie Smith Junior, Journalism

Hanover

Name Degree(s)
Tyra Monique Murray Senior, Arts & Science

Lusby

Name Degree(s)
Charlie E Harris Junior, Nursing

Millersville

Name Degree(s)
Ashley Rolf Sophomore, Arts & Science

Montgomry Vlg

Name Degree(s)
Jacob Christopher Estes Senior, Arts & Science

Thurmont

Name Degree(s)
Stephanie Morgan Craven Senior, Health Professions

Westminster

Name Degree(s)
Joshua Michael Servin Senior, Nursing